Despre Noi

about us

Face-ți cunoștiință cu Hawema

Noi Ascultăm, Înțelegem, Proiectăm, Producem și Asamblăm!

Începând cu anul 2011, HAWEMA TOOLING SRL produce piese mecanice și ansambluri pentru integratorii germani ai tehnologiei de automatizare în procesele de producție industrială. În cooperare cu parteneri din clusterul industrial german din jurul Brașovului (Kronstadt), oferim toate tratamentele de suprafață obișnuite (fără Crom 6), structuri sudate și toate tipurile de blaturi metalice. În plus, asamblăm module mecanice sau electronice de înaltă tehnologie. Le puteți găsi pe uscat, pe mare, în aer și chiar în spațiu – funcționând la temperaturi de 0,3 K…

În 2022, am început să oferim soluții complete de automatizare pentru stații sau linii mici. Proiectăm și producem toate piesele mecanice intern, avem o vastă experiență în achiziții pentru elemente electrice, pneumatice, senzoriale și robotice standard. Livrăm programe PLC fiabile și asamblăm linia care pornește fără probleme, odată ce apăsați butonul verde.

HAWEMA își propune să crească, furnizând în principal calitate premium, atât partenerilor internaționali, cât și partenerilor români de pe piața internă. Noi credem ferm în sinergii și colaborare în cadrul constelațiilor de tip win-win. Salutăm orice partener dedicat calității care recunoaște puterea vitezei și inovației și vă invităm să colaborați cu noi pentru a crea întotdeauna soluții mai bune pentru clienții noștri, pe piața globală unică. Pentru noi toți!

meet hawema

We Listen, Understand, Design, Manufacture And Assembly!

Since 2011 HAWEMA TOOLING SRL is manufacturing mechanical parts and assembly groups for German integrators of automation technology in industrial production processes. In cooperation with partners from the German industrial cluster around Brasov (Kronstadt) we offer all regular surface treatments (no Chrome 6), welded structures and all types of metal sheet. In addition we assembly absolute high-tech mechanical or electronic moduls. You can find them on land, at sea, in the air and even in space – working at temperatures of 0,3 K …

In 2022 we started offering complete automation solutions for small stations or lines. We design and manufacture all mechanical parts inhouse, we have broad acquisition experience for standard electric, pneumatic, sensoric and robotic elements. We deliver reliable PLC programs and we assembly the line which starts without failure, as you push the green button.

HAWEMA is striving to grow by providing premium quality mainly to international players but also to Romanian partners in the domestic market. We strongly believe in synergies and cooperation within win-win-constellations. We welcome any quality-commited partner who acknowledges the power of speed and innovation and we invite you to cooperate with us for creating always better solutions for our clients, for the one – global – market. For all of us!

PROIECTUL DUMNEAVOASTRĂ, PRIORITATEA NOASTRĂ

0
Proiecte Finalizate
0
Clienți mulțumiți
0
Ani de experiență
0+
Clienți internaționali